BEA MARKLUND STUDIO

BEA MARKLUND STUDIO

Bea Marklund (b. 1975) received her Bachelor of Fine Arts from the Rhode Island School of Design (2004). After graduating from RISD Bea worked as an assistant for the artist Jack Pierson concurrently with work for Anton Kern Gallery in New York. After seven years in the United States she returned to Europe and continued developing her work in both Spain and Germany. She currently lives and works in Gothenburg Sweden.

For the last fifteen years she has investigated repetition, structure and perception in her work. With a focus on simplifying and reduction she has worked with the relationship between form and color and its effect on perception. Shapes and compositions are often recurring. The last few years she let the geometric shapes rest and instead focused on more organic shapes and lines, born out of a more performative process.

Her most recent solo exhibition ’The Devil Is In The Detail’ is her third in Gothenburg. She has previously exhibited in Stockholm, Berlin, New York and Los Angeles. 

 

Bea Marklund (f. 1975) har en Bachelor of Fine Arts i måleri från Rhode Island School of Design (2004). Efter avslutade studier på RISD arbetade Bea som konstnärsassistent åt konstnären Jack Pierson parallellt med arbete på Anton Kern Gallery i New York. Efter 7 år i USA återvände hon till Europa och fortsatte sitt konstnärliga arbete under olika perioder i Spanien och Tyskland. Idag bor och arbetar hon i Göteborg. Hon har i sin konst under de senaste 15 åren undersökt upprepning, förnimmelse och strukturer. Med ett fokus på förenkling och reducering, samspelet mellan form och färg och dess effekt på perception. Former och kompositioner återkommer ofta. De senaste åren har hon låtit de geometriska formerna vila för att fokusera på organiska former och linjer, sprungna ur en mer performativ process. Hennes senaste soloutställning 'The Devil Is In The Detail' visas i aug/sept 2016 på Göteborgs Konstförening.

Det är Beas tredje utställning i Göteborg, hon har tidigare ställt ut i bland annat Stockholm, Berlin, New York och Los Angeles. Senast medverkade hon i utställningen ”Dear Bedfellows Dear Painting” på Fullersta Gård i Huddinge.