BEA MARKLUND STUDIO

BEA MARKLUND STUDIO

Bea Marklund (b. 1975) received her Bachelor of Fine Arts from the Rhode Island School of Design (2004). After graduating from RISD Bea worked as an assistant for the artist Jack Pierson concurrently with work for Anton Kern Gallery in New York. After seven years in the United States she returned to Europe and continued developing her work in both Spain and Germany. She currently lives and works in Gothenburg Sweden.

For the last fifteen years she has investigated repetition, structure and perception in her work. With a focus on simplifying and reduction she has worked with the relationship between form and color and its effect on perception. Shapes and compositions are often recurring. 

Her most recent solo exhibition ’The Devil Is In The Detail’ was her third in Gothenburg. She has previously exhibited in Stockholm, Berlin, New York and Los Angeles. Her work is represented in both private and public collections.

 

Bea Marklund (f. 1975) har en Bachelor of Fine Arts i måleri från Rhode Island School of Design (2004). Efter avslutade studier på RISD arbetade Bea som konstnärsassistent åt konstnären Jack Pierson parallellt med arbete på Anton Kern Gallery i New York. Efter 7 år i USA återvände hon till Europa och fortsatte sitt konstnärliga arbete under olika perioder i Spanien och Tyskland. Idag bor och arbetar hon i Göteborg.

Hon har i sin konst under de senaste 15 åren undersökt upprepning, förnimmelse och strukturer. Med ett fokus på förenkling och reducering, samspelet mellan form och färg och dess effekt på perception. Former och kompositioner återkommer ofta.

Hennes senaste soloutställning 'The Devil Is In The Detail' visades 2016 på Göteborgs Konstförening. Hon har tidigare ställt ut i bland annat Stockholm, Berlin, New York och Los Angeles. Hennes arbete finns representerade i privata och offentliga samlingar.